Total – Ngày hội an toàn giao thông 2017

Total – Ngày hội an toàn giao thông 2017

24/03/2021 admin

Total – Ngày hội an toàn giao thông 2017

  • Chuỗi sự kiện kéo dài ở nhiều trường học tại nhiều tình thành trên cả nước
  • Chương trình trang bị những kiến thức, kỹ năng về an toàn giao thông đến với các em học sinh một cách thiết thực nhất. Qua đó các em sẽ được trực tiếp thực hành, trải nghiệm để nâng cao nhận thức và hiểu biết của bản thân mình hơn

 

← Quay lại